00352648

Soi C 2u 24 Kubet TA: Karilius xác nhận rằng anh ta sẽ rời Liverpool sau khi hợp đồng hết hạn Thời gian Bắc Kinh ngày 1 tháng 6 Tin tức, phóng viên thể thao Liverpool James Pierce báo cáo rằng Karilius xác nhận rằng anh ta sẽ rời Liverpool một cách tự do sau […]

Read more